Test & Ölçüm ve Kalite Kontrol

  • Bilisel ve Endüstriyel Test ve Ölçüm Cihazları
  • Toprak Nem, sıcaklık, 
  • EC ölçüm cihazı Meteorolojik Ölçüm Cihazları
  • Debimetreler (Ultrasonik debimetre, elektromanyetik debimetre, muline) 
  • GPS cihazları Tekstil kalite kontol cihazları 
  • Analitik ve hassas teraziler 
  • Hububat Nem, protein ölçüm cihazları

Toprakta Sıcaklık-Nem-EC Ölçüm Cihazı

Baca Gazı Analiz Cihazı

Web Tasarım: Sitenhazir